Home - Projects Profile - Clients - Contacts
 
Software Engineering
Web Engineering
Graphics Designing
Search Engine Optimization
Flash Animations
Video Animations
Web Hosting
Content Writing
WordPress Development
PHP Development
Game Engineering
Databases
Quality Assurance
Projects Profile
Web Design Query
Logo Design Query
Enginyeria Web
 

La nostra secció d'enginyeria web proporciona serveis des de simples scripts CGI a aplicacions web per a empreses multinacionals de primera fila. La creativitat és el factor comú de tots els nostres desenvolupaments. Després d’entendre l’entorn de negoci, la creació d'un projecte web efectiu comprén tres aspectes:

  Creativitat
  Tecnologia idònia
  Comprensió de la psicologia de lentorn web per a fusionar-ho tot conjuntament

I el nostre enfoc està posat en les tres capacitats necessàries per a proporcionar les millors solucions web. Els nostres enginyers web estan molt versats en transaccions segures a través de la web i en sistemes web robustos, fent servir php, AJAX, Javascript.

Quan l’abast d'un component d’e-commerce ho fa necessari també podem col·laborar amb proveedors líders en aquesta indústria. Ho fem de manera reflexionada i sense perdre de vista que els objectius del client s’han d’assolir completament, en termini i dintre del pressupost preestablert.

 

Home - Blog - Projects Profile - Clients - Contacts
Copyright © 2002 - 2018 Technology Wisdom