Home - Projects Profile - Clients - Contacts
 
Software Engineering
Web Engineering
Graphics Designing
Search Engine Optimization
Flash Animations
Video Animations
Web Hosting
Content Writing
WordPress Development
PHP Development
Game Engineering
Databases
Quality Assurance
Projects Profile
Web Design Query
Logo Design Query
Enginyeria de Software
 

La nostra secció d'enginyeria de software desenvolupa productes i solucions personalitzades per a petites, mitjanes i grans empreses. Els nostres enginyers de software estan formats per a crear software d'alta qualitat que cobreixi els aspectes d’eficiència, escalabilitat, productivitat i fàcil manteniment que es requereixen avui en dia.

El desenvolupament de software és un esforç d'enginyeria que implica la colaboració entre els participants [Equip] (gerents, enginyers, personal de vendes, clients, en ocasions funcionaris governamentals…), els quals porten a terme una sèrie de tasques i utilitzen diferents formats d’informació. Tota aquesta activitat és coneguda com Procés de Software. Per tal de gestionar de manera realista el procès de software fem servir una versió adaptada de la metodologia eXtreme Programming . (XP)

Els nostres Ingenieros de Software estan especialitzats en generar aplicacions web fent servir tecnologies com Java, Java Enterprise Edition (des de conceptes simples fins desenvolupaments EJBs) i Visual Basic (des de desenvolupament de components fins plataforma .Net). El nostre equip està altament qualificat, creu en l'aprenentatge continu i proporciona la millor solució possible aplicant les sevs'habilitats d’anàlisi de sistemes.


 

 

Home - Blog - Projects Profile - Clients - Contacts
Copyright © 2002 - 2018 Technology Wisdom