Home - Projects Profile - Clients - Contacts
 
Software Engineering
Web Engineering
Graphics Designing
Search Engine Optimization
Flash Animations
Video Animations
Web Hosting
Content Writing
WordPress Development
PHP Development
Game Engineering
Databases
Quality Assurance
Projects Profile
Web Design Query
Logo Design Query

SEO services (Posicionament en Cercadors)

SEO és una actuació que promociona un lloc web de manera que els motors cercadors com Google, Bing, Yahoo, etc, el posicionin bé. Explicat d'una forma senzilla és el procès d’optimitzar un lloc web per a millorar els seus resultats en motors cercadors, lo que té com a conseqüència augmentar el número de visites del lloc. El procès SEO es divideix en 3 passos i els nostres serveis els inclouen tots tres:

Keyword Analysis On-site Optimization Off-Site Optimization

A) Anàlisi de paraules clau
Analitzem el lloc web buscant les paraules clau, tant manualment com fent servir eines especialitzades. Abas de res estudiem i analitzem el model de negoci del lloc web per a fer una anàlisi de la competència, lo mateix que les paraules i frases clau més buscades. Després d'aquesta fase es debateixen els resultats amb els nostres clients i es seleccionen els elements més rellevants per a la primera iteració, la qual comptem amb que mostri de manera clara el tràfic obtingut. Per últim es defineixen també les paraules clau que seran objecte del SEO. (Aquest procès es va repetint ja que es revisa l’anàlisi de les paraules clau cada mes, i així s’assegura que el lloc web va avançant en la direcció desitjada.

B) Optimizació in situ de la web
Inclou meta etiquetes, mapes de la web, actualització de contingut, validació W3C, creació de pàgines de destinació, actualitzación de contingut no visible a la pàgina. Tot això ho podem fer nosaltres mateixos o bé podem proporcionar als teus programadors una llista de punts a realitzar.

C) Optimizació des de fora de la web
Es tracta d'una activitat que s’ha de portar a terme de manera continuada per a mantenir el posicionament als cercadors. Per això es creen uns links a webs específiques i relacionats amb paraules o frases clau, fent servir tècniques i mètodes com:

  1. Redacció i edició d'articles
  2. Blogs i aportacions de visites
  3. Publicar contingut de llocs web com HubPages, Vox, Squidoo, eHow…
  4. Comentaris de blogs i foros
  5. Llista de directoris
  6. Marcadors socials
  7. Notícies de premsa
  8. Intercanvi de links (amb altres gestors de webs, 2-way o 3-way
  9. Promoció en xarxes socials

Es tracta d'un process continu, el qual necessita uns pocs messos per mostrar uns resultats millors.

Our SEO ProcessStep1: SEO Analysis
Step2: Competitor Research
Step3: Keyword Analysis
Step4: Formulate SEO Strategy
Step5: Onsite Optimization
Step6: Offsite Link Building (contineous)
Step7: Social Media Updates
Step8: Weekly Reporting
Step9: Monthly Strategy and Progress Review

I believe you understand that SEO is a continuous activity, so we recommend working on your site SEO on monthly basis (with yearly or half yearly contracts), for very affordable prices. Can also discuss if you want iit for some specific time or tasks, in that case each task to be done, will be discussed.

Es precisa d'un treball constant i de diversos meses per a assolir un resultat òptim..
Review our SEO profile (clik here).

Contact Us Today for a FREE SEO Analysis

 

 

Home - Blog - Projects Profile - Clients - Contacts
Copyright © 2002 - 2018 Technology Wisdom