Home - Projects Profile - Clients - Contacts
 
Software Engineering
Web Engineering
Graphics Designing
Search Engine Optimization
Flash Animations
Video Animations
Web Hosting
Content Writing
WordPress Development
PHP Development
Game Engineering
Databases
Quality Assurance
Projects Profile
Web Design Query
Logo Design Query
Metodologia


Una implementació gestionable i mesurable d'un projecte de software requereix seguir un procès i unes metodologies. La indústria del software proporciona diverses metodologies pel desenvolupament de Software i de Webs. Algunes d'elles són realment bones..

Creiem en l'entrega de resultats dintre de pressupost i termini. I a més a més afrontant la constant modificació de requeriments, que és un dilema vital del desenvolupament de software i webs, conseqüència dels continus canvis dels requisits de negoci.

Vivim en un món dinàmic i per a assolir l'èxit nosaltres també necessitem ser dinàmics. De manera que tenint en compte tots aquests aspectes, posem en pràctica la metodologia més adient, eXtreme Programming,,en concret una variació adaptada a desenvolupaments outsourcing de software.
Extreme Programming és com:,

  Començar definint les regles que creus que poden funcionar
  Observar els resultats obtinguts
  Afegir una regla
  Esborrar una regla
  Canviar una regla
  Observar de nou

Així és com es proporciona una metodologia flexible amb millora continua, que s’adapta a les actuals i estrictes planificacions i ens fa possible entregar dintre del termini previst.

Extreme Programming és una Metodologia Àgil / Lleugera. No obliga a seguir passos estrictes i ràpids, els quals podrien fàcilment fer caure el projecte, sinò que emfatitza en la construcció i millora de regles segons s'avança. També inclou els aspectes positius del. Model de Desenvolupament Iteratiu. Això afegeix al projecte l’input del client al moment apropiat, lo que genera confiança i èxit pas a pas.

Progrés i gestió requereixen ser mesurats. I les mesures provenen dels processos. D'aquesta manera és com seguim una metodologia realista de desenvolupament per a millorar, avançar, gestionar i entregar productes i serveis d'alta qualitat.

No hi ha prou dient “Som els millors”. Creiem en demostrar-ho.

 

Home - Blog - Projects Profile - Clients - Contacts
Copyright © 2002 - 2017 Technology Wisdom